تور , tour , بلیط هواپیما تورکار , tourkar

از به
|
()
|
|
|
از به
|
()
|
|
|
{{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).data}}
{{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).airport}} Apt ({{router.legs[0].DepartureAirportLocationCode}}) {{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).dataf}} - فرودگاه {{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).airportf}}
رفت برگشت بدون توقف {{flight.outboundStops}} توقف بدون توقف {{flight.returnStops}} توقف
{{FlighTimecalculate(router.legs,2)}} {{FlighTimecalculate(router.legs,1)}}
{{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).data}}
{{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).airport}} Apt ({{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode}}) {{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).dataf}} - فرودگاه {{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).airportf}}

{{getFlightName(router.legs[0].OperatingAirline.Code)}}

{{router.legs[0].FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{router.legs[0].OperatingAirline.Code}}{{router.legs[0].OperatingAirline.FlightNumber}} {{router.legs[0].OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(router.legs[0].CabinClassCode)}}

چارتر
{{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).dataf}} {{leg.DepartureDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).airport}} Apt فرودگاه {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).airportf}}
{{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).dataf}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).airport}} Apt فرودگاه {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).airportf}}

{{getFlightName(leg.OperatingAirline.Code)}}

{{leg.FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{leg.OperatingAirline.Code}}{{leg.OperatingAirline.FlightNumber}} {{leg.OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(leg.CabinClassCode)}}

{{WaittingTime(leg.ArrivalDateTime,router.legs[$index+1].DepartureDateTime)}} توقف در {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).dataf}}
نرخ هر نفر {{flight.adultPrice/1000 | currency : " " : 3 }} تومان
موردی یافت نشد
موردی یافت نشد
{{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).data}}
{{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).airport}} Apt ({{router.legs[0].DepartureAirportLocationCode}}) {{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).dataf}} - فرودگاه {{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).airportf}}
رفت برگشت بدون توقف {{flight.outboundStops}} توقف بدون توقف {{flight.outboundStops}} توقف
{{FlighTimecalculate(router.legs,2)}} {{FlighTimecalculate(router.legs,1)}}
{{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).data}}
{{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).airport}} Apt ({{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode}}) {{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).dataf}} - فرودگاه {{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).airportf}}

{{getFlightName(router.legs[0].OperatingAirline.Code)}}

{{router.legs[0].FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{router.legs[0].OperatingAirline.Code}}{{router.legs[0].OperatingAirline.FlightNumber}} {{router.legs[0].OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(router.legs[0].CabinClassCode)}}

{{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).dataf}} {{leg.DepartureDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).airport}} Apt فرودگاه {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).airportf}}
طول زمان پرواز {{leg.JourneyDuration.split(':')[0]}} ساعت و {{leg.JourneyDuration.split(':')[1]}} دقیقه
{{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).dataf}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).airport}} Apt فرودگاه {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).airportf}}

{{getFlightName(leg.OperatingAirline.Code)}}

{{leg.FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{leg.OperatingAirline.Code}}{{leg.OperatingAirline.FlightNumber}} {{leg.OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(leg.CabinClassCode)}}

{{WaittingTime(leg.ArrivalDateTime,router.legs[$index+1].DepartureDateTime)}} توقف در {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).dataf}}
نرخ هر نفر {{flight.adultPrice/1000 | currency : " " : 3 }} تومان
اطلاعات مسافرین
تعداد مسافرین : 1

توجه ! این سیستم امکان تهیه بلیط هواپیما در تمام دنیا را برای مسافران محترم فراهم آورده است؛ اعتبار بلیط صادره را تضمین نموده و از سوی دیگر بررسی صحت مدارک لازمه سفر جهت ورود به کشور مقصد و یا نقطه میانی از قبیل دارا بودن بلیط دوطرفه، واچر هتل، انواع ویزا و سایر مدارک و فرم های مورد نیاز و محدودیت های گمرکی، ارزی و ... به عهده مسافر می باشد.

اطلاعات تماس

قبل از زدن دکمه ثبت قوانین رزرو اینترنتی را مطالعه نمودم و آن را قبول دارم.

لطفا منتظر بمانید ...

100%